Qualitat

La qualitat és una de les prioritats bàsiques en l'estratègia corporativa de GRÀFIQUES LAMOLLA. És per aquest motiu que la Gerència es compromet a mantenir i actualitzar un Sistema de Gestió de Qualitat que inclou també requisits de seguretat alimentaria per certs envasos primaris pel sector alimentari. RSIPAC 39.05572/CAT.
CERTIFICAT FSC

Des de la Gerència s'entén que la utilització d'un Sistema de Gestió significa una utilització més eficient i segura dels recursos de l'organització (equips, materials, informació, temps, etc.). I, per tant, suposa: la consecució d'envasos i altres impresos de qualitat, reduint costos i augmentant la productivitat, el que repercuteix en major competitivitat, aplicant un APPCC per treballs d'envasos primaris del sector alimentari.

En aquest context, la Gerència de GRÀFIQUES LAMOLLA, assegura que s'identifiquen les necessitats i expectatives dels clients i que es converteixen en requisits. A més, garanteix el total compliment d'aquests requisits legals i reglamentaris que puguin afectar els seus productes, per aconseguir la satisfacció del client.

La participació de tots els membres de l'organització és fonamental per aconseguir els objectius i les fites de qualitat que s'estableixin. És per aquest motiu que la sensibilització i la formació contínua dels treballadors són fonamentals per a la seva consecució, tant a nivell tècnic com aquells coneixements sobre pràctiques específiques de seguretat alimentaria.

Existeix per part de la Gerència la decisió ferma d'integrar la qualitat, en l'estratègia de l'organització i de disposar de tècniques i eines per aconseguir una millora contínua. Per aquest motiu, aquesta política ha de servir de marc de referència per a l'establiment d'objectius concrets orientats a la millora de l'eficàcia i l'eficiència dels processos i productes de l'organització.

Aquesta cultura de la qualitat és una prioritat fonamental i forma part de la cultura corporativa de GRÀFIQUES LAMOLLA.

Revisió 1 - Desembre 2018

PDF - 1377 Kb
Certificat PEFC
PDF - 2543 Kb
Certificat FSC